Thyristor

Thyristor là chỉnh lưu silic có điều khiển dùng cho chỉnh lưu dòng điện có điều khiển

Website: pybangviet.com - Copyright © 2020 

CreativeVietNam