• Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng0
  • Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng1
  • Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng0
  • Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng1

Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng DY-ZLC-C630 Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm

Máy tiện kỹ thuật số kiểu đứng DY-ZLC-C830 Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm, Ø700mm, Ø800mm

Sản phẩm liên quan

Website: pybangviet.com - Copyright © 2020 

CreativeVietNam